ANA SAYFA

Bilgisayar Mühendisliği Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği donanım ve yazılım alanında karşılaşılan algoritmik süreçlerin uygulamalarını içeren bir mühendislik dalıdır. Bunun yanı sıra teknolojik, ekonomik, bilimsel ve sosyal alanlarda karşılaşılan problemlere çözümler üretir.

Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2004 yılından beri bilgisayar ve bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren, teknoloji ve bilim üreten, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan bir bölüm olma misyonuna sahiptir.